Πάμε Ταξίδι , Guide

Μάθε όλα τα δικαιώματα που έχεις όταν ταξιδεύεις

Ενημερώσου για όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις αν θα ταξιδέψεις αυτό το καλοκαίρι και όχι μόνο

Δημοσιεύτηκε στις 29 Ιουλίου 2019

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή, ενημερώνει και συμβουλεύει για όλα τα δικαιώματα των πολιτών όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς.

Τα αεροπορικά δικαιώματα εφαρμόζονται όταν:

η πτήση σας αναχωρεί από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*

ή φθάνει σε Ευρωπαϊκή χώρα με αερομεταφορέα της ΕΕ*

* ή Ισλανδία, Νορβηγία, Ελβετία Τα κυριότερα Ευρωπαϊκά δικαιώματα:

• Εάν η πτήση σας έχει ματαιωθεί, η αεροπορική εταιρεία πρέπει να σας δώσει την επιλογή μεταξύ επιστροφής αντίτιμου του εισιτήριου ή εξασφάλιση εναλλακτικού τρόπου μετάβασης στον τελικό προορισμό. Μπορεί επίσης να έχετε δικαίωμα για επιπρόσθετη χρηματική αποζημίωση (€250-€600) κάτω υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

[!] Δεν έχετε οποιοδήποτε δικαίωμα σε αποζημίωση εάν η αεροπορική εταιρεία αποδείξει ότι η ματαίωση πτήσης προκλήθηκε από έκτακτες περιστάσεις (π.χ. κλείσιμο εναέριου χώρου) ή εάν η εταιρεία σας έχει ενημερώσει 14 ημέρες πριν την προγραμματισμένη πτήση ή αν η πτήση έχει προγραμματισθεί κοντά στην αρχική πτήση.

• Έχετε το δικαίωμα σε βοήθεια (όπως αναψυκτικά, γεύματα, τηλεφώνημα και μια διανυκτέρευση) αν χρειαστεί κατά την αναμονή για την εκ νέου δρομολόγηση.

[!] Αν ζητήσετε επιστροφή του αντίτιμου του εισιτηρίου σας, έχετε το δικαίωμα και σε οποιαδήποτε περαιτέρω βοήθεια ή αλλαγή του δρομολογίου.

1. Για μεγάλες καθυστερήσεις, μπορεί να έχετε δικαίωμα για βοήθεια και αποζημίωση, ανάλογα με τη διάρκεια της καθυστέρησης και την απόσταση της πτήσης.

2. Σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης, έχετε το δικαίωμα για επιστροφή του αντίτιμου του εισιτήριου ή εξασφάλιση εναλλακτικού τρόπου μετάβασης στον τελικό προορισμό. Μπορεί επίσης να έχετε δικαίωμα για χρηματική αποζημίωση.

3. Εάν επιλέξετε τον εναλλακτικό τρόπο μετάβασης στον τελικό προορισμό σας, έχετε δικαίωμα για περαιτέρω βοήθεια, εάν χρειαστεί.

4. Η αεροπορική εταιρεία πάντα πρέπει να ενημερώνει τους επιβάτες για τα δικαιώματα τους.

5. Εάν η αποσκευή σας έχει χαθεί, καταστραφεί ή καθυστερήσει, έχετε δικαίωμα σε αποζημίωση από την αεροπορική εταιρεία μέχρι €1200.

- Η αεροπορική εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη εάν μπορεί να αποδείξει ότι είχε λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για να αποφύγει ή ότι ήταν αδύνατο να αποφευχθεί το οποιοδήποτε πρόβλημα με την αποσκευή.

• Εάν η αποσκευή έχει καταστραφεί ή φθαρεί, θα πρέπει να υποβάλετε το παράπονό σας μέσα σε 7 ημέρες από την παραλαβή της αποσκευής σας και μέσα σε 21 ημέρες για την καθυστέρηση των αποσκευών.

Αποσκευές

Η αεροπορική εταιρεία έχει υποχρέωση σε σχέση με τις αποσκευές σας, όταν ταξιδεύετε.

Η αεροπορική εταιρεία έχει υποχρέωση σε σχέση με τις αποσκευές σας, όταν ταξιδεύετε. Σε περίπτωση καταστροφής, απώλειας, φθοράς ή καθυστέρησης των αποσκευών σας, η αεροπορική εταιρεία οφείλει να σας παρέχει αποζημίωση βάσει της Σύμβασης του Μόντρεαλ 1999. Το ανώτατο όριο ευθύνης της αεροπορικής εταιρείας ανέρχεται στα 1.131 (περίπου €1.238) Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα (SpecialDrawingRights), ανά επιβάτη και καθορίζεται χρονικό όριο ως προς την υποβολή αιτήματος. Ο υπολογισμός καθορίζεται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, επί καθημερινής βάσεως (www.imf.org.)

Ωστόσο, η αεροπορική εταιρεία δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη, εάν αποδείξει ότι έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα ή ήταν αδύνατο να λάβει οποιαδήποτε μέτρα.

Καθυστερημένη αποσκευή

Δεν έχουν καθοριστεί κανονισμοί/κανόνες όσον αφορά τον τρόπο αξιολόγησης των παραπόνων για τις αποσκευές από τις αεροπορικές εταιρείες. Για καθυστερημένες αποσκευές, ορισμένες αεροπορικές εταιρείες παρέχουν άμεση και εφάπαξ καταβολή χρηματικού ποσού για αγορές ειδών πρώτης ανάγκης (όπως είδη προσωπικής υγιεινής ή εσώρουχα). Άλλες αεροπορικές εταιρείες μπορεί να καταβάλουν ποσό ανά ημέρα έως ένα μέγιστο αριθμό ημερών, ενώ άλλες εταιρείες προτιμούν να επιστρέψουν τις δαπάνες για είδη πρώτης ανάγκης, εφόσον προσκομισθούν οι αντίστοιχες αποδείξεις πληρωμής. Η γενική αρχή είναι να καλύπτει τις βασικές ανάγκες/αναπόφευκτες δαπάνες που προκύπτουν από την καθυστέρηση στην παράδοση των αποσκευών.

Αν η αποσκευή δεν σας έχει παραδοθεί έπειτα από 21 ημέρες μετά την πτήση σας, η αεροπορική εταιρεία θα πρέπει να το αντιμετωπίσει όπως την αξίωση της χαμένης αποσκευής.

Απολεσθείσα Αποσκευή

Η Σύμβαση του Μόντρεαλ προνοεί ότι σε περίπτωση που η αποσκευή δεν φθάσει μετά την πάροδο των 21 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία έπρεπε να είχε φθάσει, τότε ο επιβάτης δικαιούται να επικαλεσθεί τα δικαιώματα που απορρέουν από τη σύμβαση μεταφοράς. Κατά την αξιολόγηση του παραπόνου σας, η αεροπορική εταιρεία μπορεί να ζητήσει λίστα με τα αντικείμενα που βρίσκονταν στην αποσκευή που έχει απολεσθεί, και, ενδεχομένως τις πρωτότυπες αποδείξεις. Μπορείτε να διευθετήσετε την αξίωση σας και μέσω της ταξιδιωτική σας ασφάλιση.

Αν προβάλετε απαίτηση δυνάμει ασφαλιστήριου συμβολαίου, είναι πιθανό ότι η ασφαλιστική σας εταιρεία θα διεκδικήσει εκ νέου τα χρήματα από την αεροπορική εταιρεία ή τον ασφαλιστή της αεροπορικής εταιρείας.

Φθαρμένη Αποσκευή

Σε περίπτωση καταστροφής ή βλάβης αποσκευών οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες βασίζουν την αποζημίωση είτε στην αξία της κατεστραμμένης αποσκευής ή σε οποιοδήποτε από τα περιεχόμενά της, το οποίο έχει επίσης καταστραφεί. Οι αεροπορικές εταιρείες μπορεί να ζητήσουν απόδειξη για τα κατεστραμμένα αντικείμενα, και κατά πάσα πιθανότητα θα εφαρμόσουν μια κλίμακα για κάθε πληρωμή. Αν είναι μόνο η αποσκευή που έχει υποστεί βλάβη ορισμένες αεροπορικές εταιρείες μπορούν να προσφέρουν μία νέα από το κατάστημα τους.

Υποβολή Παραπόνου

Σε περίπτωση εσφαλμένου χειρισμού αποσκευών, απευθύνεστε στο γραφείο εξυπηρέτησης στην αίθουσαπαραλαβής των αποσκευών πριν φύγετε από το αεροδρόμιο. Δεν είναι μια νομική υποχρέωση, αλλά μπορεί να είναι δύσκολο μετέπειτα να υποβάλλετε παράπονο, αν δεν προϋπάρχει αυτή η αναφορά. Γραπτή Δήλωση Αεροπορικής Εταιρείας για επιβεβαίωση απώλειας / ζημιάς αποσκευών (Property Irregularity Report)

Σε περίπτωση απώλειας/ζημίας αποσκευών, ο αερομεταφορέας ή ο πράκτοράς του (μπορεί να μην υπάρχουν ξεχωριστά γραφεία εξυπηρέτησης για κάθε αεροπορική εταιρεία) θα πρέπει να σας δώσουν γραπτή δήλωση για επιβεβαίωση της απώλειας / ζημιάς. Όταν θα υποβάλλεται το παράπονο σας στην αεροπορική εταιρεία θα πρέπει να επισυνάψετε και αυτή τη δήλωση. Η αεροπορική εταιρεία δεν μπορεί να απορρίψει την αίτησή σας όταν δεν υπάρχει αυτή η δήλωση.

Η δήλωση αυτή δεν συνιστά από μόνη της μια επίσημη απαίτηση. Θα πρέπει να υποβάλλετε στο παράπονό σας στην αεροπορική εταιρεία, εντός ορισμένων χρονικών ορίων, επισυνάπτοντας αντίγραφο αυτής της δήλωσης.

Προθεσμίες Υποβολής Παραπόνων

Η Σύμβαση του Μόντρεαλ αναφέρει ότι τα παράπονα θα πρέπει να υποβληθούν στην αεροπορική εταιρεία, γραπτώς, εντός συγκεκριμένων προθεσμιών. Οι προθεσμίες είναι οι εξής:

1. Κατεστραμμένη αποσκευή - επτά ημέρες από την παραλαβή της αποσκευή

2. Καθυστέρηση αποσκευής – είκοσι μία (21)ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης

3. Απολεσθείσα αποσκευή - δεν ορίζεται στη σύμβαση οποιαδήποτε προθεσμία (καλό είναι να υποβληθεί το παράπονο, μετά τις είκοσι μία ημέρες εκτός εάν η εταιρεία έχει ήδη δηλώσει την αποσκευή ως απολεσθείσα).

Σχετικά

Ατζέντα
July 2024
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Όλη η ατζέντα

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε τις τελευταίες ειδήσεις το email σας!

Eγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε τις τελευταίες ειδήσεις στο email σας!

Close