Πάμε Ταξίδι , Guide

Αυστηρά μέτρα για ταξίδια στην ΕΕ προτείνει η Κομισιόν

Δημοσιεύτηκε στις 25 Ιανουαρίου 2021

Η Κομισιόν πρότεινε σήμερα επικαιροποίηση της σύστασης του Συμβουλίου για συντονισμένα μέτρα που επηρεάζουν την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατά την Κομισιόν τα κράτη μέλη είναι απαραίτητο να αποθαρρύνουν έντονα τα μη απαραίτητα ταξίδια, αποφεύγοντας παράλληλα το κλείσιμο των συνόρων ή τις γενικές απαγορεύσεις ταξιδιού και διασφαλίζοντας ότι η λειτουργία της ενιαίας αγοράς και των αλυσίδων εφοδιασμού θα παραμείνει αδιάλειπτη.

Συγκεκριμένα, η Κομισιόν προτείνει την εισαγωγή της κατηγοριοποίησης περιοχών υψηλού κινδύνου με "βαθύ κόκκινο" και αυστηρότερα σχετικά μέτρα. Αυτό θα ισχύει για μια περιοχή όπου το ποσοστό 14 ημερών υπερβαίνει τα 500 κρούσματα ανά 100.000 άτομα.

Για άτομα που ταξιδεύουν από περιοχή "σκούρου κόκκινου", τα κράτη μέλη πρέπει να  ζητούν τεστ πριν την άφιξη και καραντίνα κατά την άφιξη.

Τα άτομα που επιστρέφουν στο κράτος μέλος διαμονής τους θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τεστ μετά την άφιξή τους.

Λόγω των κινδύνων που συνδέονται με πολύ μεγάλο αριθμό νέων λοιμώξεων, η Κομισιόν συνιστά, βάσει των κατευθυντήριων γραμμών του ECDC, τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν να υιοθετήσουν, να διατηρήσουν ή να ενισχύσουν μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις, όπως μέτρα διαμονής στο σπίτι και προσωρινό κλείσιμο ορισμένες επιχειρήσεις, ιδίως σε περιοχές "με σκούρο κόκκινο", για την ενίσχυση των δοκιμών και της ανίχνευσης και για την αύξηση της παρακολούθησης και της αλληλουχίας των περιπτώσεων COVID-19 για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την εξάπλωση νέων, πιο μολυσματικών παραλλαγών κορωνοϊού.

Τα άτομα που ζουν σε παραμεθόριες περιοχές πρέπει να εξαιρούνται από ορισμένους από τους περιορισμούς ταξιδιού. Εάν συχνά χρειάζεται να περάσουν τα σύνορα, για παράδειγμα για οικογενειακούς ή εργασιακούς λόγους, δεν θα πρέπει να υποβληθούν σε καραντίνα και η συχνότητα των απαιτούμενων δοκιμών θα πρέπει να είναι αναλογική. Εάν η επιδημιολογική κατάσταση και στις δύο πλευρές των συνόρων είναι παρόμοια, δεν πρέπει να επιβληθεί καμία απαίτηση δοκιμής.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να προσπαθήσουν να αποφύγουν τις διαταραχές στα απαραίτητα ταξίδια, ιδίως για να διατηρήσουν τις ροές των μεταφορών σύμφωνα με το σύστημα `Green Lanes` και για να αποφευχθούν διακοπές της αλυσίδας εφοδιασμού.

Δεδομένου του αυξημένου κινδύνου, οι εργαζόμενοι στην υγειονομική περίθαλψη, τα άτομα που ταξιδεύουν για επιτακτικούς οικογενειακούς ή επαγγελματικούς λόγους που φθάνουν από περιοχές σκούρου κόκκινου θα πρέπει επίσης να εξεταστούν και να υποβληθούν σε καραντίνα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν έχει δυσανάλογο αντίκτυπο στην άσκηση της βασική λειτουργία ή ανάγκη.

Οι εργαζόμενοι στις μεταφορές, των οποίων η έκθεση στον γενικό πληθυσμό όταν ταξιδεύουν είναι συνήθως περιορισμένη, δεν θα πρέπει να υποχρεούνται σε καραντίνα και, κατ `αρχήν, να εξαιρούνται από ταξίδια που σχετίζονται με ταξίδια.

Eπιπλέον, η Κομισιόν προτείνει πρόσθετες διασφαλίσεις και απαιτήσεις για την είσοδο διεθνών ταξιδιωτών στην ΕΕ.

Σε ό,τι αφορά τους διεθνείς ταξιδιώτες, συγκεκριμένα τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν πρόσθετα μέτρα για όσους ταξιδεύουν στην ΕΕ για ουσιαστικούς λόγους, πολίτες της ΕΕ και κατοίκους μακράς διαρκείας, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους, και εκείνους που ταξιδεύουν από χώρες για τις οποίες καταργήθηκε ο μη ουσιώδης ταξιδιωτικός περιορισμός. Αναλυτικά προτείνονται:

- Υποχρεωτικές δοκιμές πριν από την αναχώρηση: Τα κράτη μέλη θα πρέπει να απαιτούν από τους ταξιδιώτες να έχουν κάνει αρνητικό τεστ COVID-19 PCR  πριν από την αναχώρηση και να υποβάλουν απόδειξη τέτοιου αρνητικού τεστ, το νωρίτερο 72 ώρες πριν από την αναχώρηση. Οι πολίτες της ΕΕ, οι κάτοικοι και τα μέλη της οικογένειάς τους θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν το τεστ μετά την άφιξη. Οι υποχρεωτικές δοκιμές μπορούν να συνδυαστούν με την απαίτηση αυτο-απομόνωσης, καραντίνας και ανίχνευσης επαφών, καθώς και πρόσθετων τεστ, όπως απαιτείται για περίοδο έως 14 ημερών, υπό την προϋπόθεση ότι το κράτος μέλος επιβάλλει τις ίδιες απαιτήσεις στους υπηκόους του όταν ταξιδεύουν από χώρα εκτός ΕΕ. Θα μπορούσαν να αποφασιστούν εξαιρέσεις για ορισμένες κατηγορίες βασικών ταξιδιωτών εάν τέτοιες απαιτήσεις θα εμπόδιζαν τον ίδιο τον σκοπό του ταξιδιού. Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι στις μεταφορές και οι διασυνοριακοί εργαζόμενοι πρέπει να εξαιρούνται από την υποχρέωση παρουσίασης αρνητικής δοκιμής PCR και μπορεί να τους ζητηθεί μόνο να παρουσιάσουν αρνητικό τεστ ταχείας αντιγόνου κατά την άφιξη. Υπάρχουν επίσης ειδικοί κανόνες για το πληρώματα αεροσκαφών.

- Αυστηρότερα μέτρα για την αντιμετώπιση παραλλαγών του ιού που προκαλούν ανησυχία: για ταξίδια  από χώρες όπου έχει εντοπιστεί μια παραλλαγή ανησυχίας για τον ιό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιβάλλουν συστηματικά μέτρα ασφαλείας όπως αυτοαπομόνωση, καραντίνα και ανίχνευση επαφών για περίοδο έως 14 μέρες. Συγκεκριμένα, οι ταξιδιώτες θα πρέπει να μπαίνουν σε καραντίνα και να κάνουν επιπλέον δοκιμές κατά ή μετά την άφιξη.

- Κοινή ευρωπαϊκή φόρμα εντοπισμού επιβατών: Τα κράτη μέλη θα πρέπει να απαιτούν από εκείνους που εισέρχονται στην ΕΕ να υποβάλουν έντυπο εντοπισμού επιβατών σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις προστασίας δεδομένων. Για το σκοπό αυτό πρέπει να αναπτυχθεί μια κοινή ευρωπαϊκή φόρμα εντοπισμού επιβατών.

Επιπλέον, όταν θα εξετάζεται εάν το Συμβούλιο θα άρει τους περιορισμούς για τα μη απαραίτητα ταξίδια στην ΕΕ από χώρα εκτός ΕΕ, το Συμβούλιο θα πρέπει να εξετάσει το ποσοστό κρουσμάτων, το ποσοστό δοκιμών, το ποσοστό θετικών αποτελεσμάτων, καθώς και την επίπτωση παραλλαγών που προκαλούν ανησυχία.

Θα ισχύουν τα ακόλουθα κριτήρια, αντικατοπτρίζοντας τις πιο πρόσφατες επιστημονικές συμβουλές:

- Αθροιστικό ποσοστό κρουσμάτων COVID-19 14 ημερών (δηλ. συνολικός αριθμός περιπτώσεων COVID-19 που κοινοποιήθηκαν πρόσφατα ανά 100.000 πληθυσμού τις προηγούμενες 14 ημέρες σε περιφερειακό επίπεδο) όχι υψηλότερος από 25.

- Ποσοστό δοκιμών (δηλ. αριθμός δοκιμών για μόλυνση με COVID-19 ανά 100000 πληθυσμού που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες επτά ημέρες) ανώτερο από 300.

- Ποσοστό θετικών δοκιμών (δηλ. ποσοστό θετικών δοκιμών μεταξύ όλων των δοκιμών για μόλυνση με COVID-19 που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες επτά ημέρες) όχι υψηλότερο από 4%.

- Φύση του ιού που υπάρχει στη χώρα, ιδίως αν έχουν εντοπιστεί παραλλαγές που προκαλούν ανησυχία στον ιό.

Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να συνεχίσουν να λαμβάνουν υπόψη την αμοιβαιότητα που χορηγείται στις χώρες της ΕΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Σχετικά

Ατζέντα
June 2023
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Όλη η ατζέντα

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε τις τελευταίες ειδήσεις το email σας!

Eγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε τις τελευταίες ειδήσεις στο email σας!

Close