News , Guide

Επιχορήγηση ποδηλάτου: Όλα όσα θέλεις να ξέρεις

Δεκτές από σήμερα 1η Νοεμβρίου οι αιτήσεις

Δημοσιεύτηκε στις 01 Νοεμβρίου 2021

Δεκτές γίνονται από σήμερα, 1η Νοεμβρίου, αιτήσεις για επιχορήγηση αγοράς καινούργιου ποδηλάτου, ωστόσο, με το που άρχισε η υποβολή αιτήσεων, η ιστοσελίδα που δημιούργησε το Υπουργείο Μεταφορών, "έπεσε". 
 
Ακόμη δεν έγιναν γνωστοί οι λόγοι για το πρόβλημα που παρουσίασε η πλατφόρμα, ωστόσο, ενδεχομένως να οφείλεται στην υπερεπισκεψιμότητα. 
  
Αξίζει να σημειωθεί ότι όσοι επιθυμούν, μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους στην ιστοσελίδα, κάτι που προς το παρόν δεν είναι εφικτό. 

 
Οι ενδιαφερόμενοι αιτητές ενημερώνονται ότι κατά τη φάση υποβολής της αίτησης θα ζητούνται τα πιο κάτω στοιχεία:
 
1) Στοιχεία αιτητή/αιτήτριας: Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση και Ταχυδρομικώς Κώδικας, Τηλέφωνα Επικοινωνίας, Ηλεκτρονική Διεύθυνση, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (σε περίπτωση ΑμεΑ θα δηλώνεται ο αριθμός ταυτότητας ΑμεΑ).
 
2) Για επιβεβαίωση των πιο πάνω στοιχείων θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι κατά την φάση συμπλήρωσης της αίτησης για επιδότηση να επισυνάπτουν:
 
- Αντίγραφο κοινής ωφελείας στο όνομα του αιτητή με ημερομηνία όχι μεγαλύτερη των 6 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή βεβαίωση κοινοτάρχη για μόνιμο χώρο διαμονής. Λογαριασμοί κοινής ωφελείας θα γίνονται δεκτοί και στις περιπτώσεις που είναι στο όνομα ατόμων α’ βαθμού συγγενείας με τον αιτητή (σύζυγος και τέκνα),
 
- Αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας (και τις 2 όψεις)
 
- Σε περιπτώσεις Κύπριων ή μόνιμα διαμενόντων Φοιτητών θα πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση από το εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο φοιτούν ότι διεκπεραιώνουν τις σπουδές τους.
 
- Σε περιπτώσεις μη Κύπριων Πολιτών θα πρέπει να υποβληθούν τα εξής:
 
Ευρωπαίοι πολίτες και μέλη της οικογένειας τους που εξασφάλισαν δελτίο εγγραφής MEU1, MEU2 και MEU3(Yellow Slip),
 
Πολίτες Ηνωμένου Βασιλείου που υπάγονται στη Συμφωνία Αποχώρησης- Δελτίο Εγγραφής MUKW1, MUKW2 και MUK3,
 
Πολίτες Τρίτων Χωρών, μέλη οικογένειας Κύπριου Πολίτη: Άδεια διαμονής σε ισχύ Μέλους οικογένειάς Κύπριου Πολίτη-CY.
 
Πολίτες τρίτων χωρών επί μακρόν διαμένοντες- Άδεια διαμονής σε ισχύ Long Term Permit- LT
 
Πολίτες τρίτων χωρών με άδεια μετανάστευσης- Άδεια διαμονής σε ισχύ Immigration Permit- IP
 
Πολίτες τρίτων χωρών με καθεστώς αναγνωρισμένου πρόσφυγα-Άδεια διαμονής σε ισχύ Recognized Refugee- IPA.
 
*Ελλιπείς αιτήσεις, αιτήσεις χωρίς τα απαιτούμενα παραστατικά ή και αιτήσεις με λανθασμένα συνημμένα δεν θα γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται. Σημειώνεται επίσης ότι κανένα παραστατικό δεν θα γίνεται δεκτό εκ των υστέρων και μετά την τελική υποβολή της αίτησης.
 
Η σειρά εξέτασης των αιτήσεων θα γίνεται με βάση των αύξοντα αριθμό που θα καθορίζεται βάση της ημερομηνίας και ώρας υποβολής της αίτησης.
 
Οι αιτητές που θα αξιολογηθούν ως επιτυγχόντες, θα λάβουν ενημέρωση και κωδικό έγκρισης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ακολούθως θα πρέπει να προβούν στην αγορά του ποδηλάτου και έπειτα μέσω και πάλι της πλατφόρμας θα πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα αποδεικτικά για να τους παραχωρηθεί η επιδότηση.
 
Για σκοπούς εξασφάλισης της επιδότησης οι επιτυχόντες αιτητές θα πρέπει μετά την αγορά του ποδηλάτου να υποβάλουν τα εξής:
 
1) Τιμολόγιο προμηθευτή ποδηλάτου το οποίο θα περιλαμβάνει:
 
-Στοιχεία προμηθευτή (όνομα και αριθμό εγγραφής εταιρείας, αριθμό φορολογικής ταυτότητας, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας εταιρείας)
 
-Στοιχεία Αγοραστή (όνομα, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας)
 
-Τύπος ποδηλάτου και τιμή πώλησης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
 
2) Απόδειξη εξόφλησης τιμολογίου
 
-Στοιχεία προμηθευτή (όνομα και αριθμό εγγραφής εταιρείας, αριθμό φορολογικής ταυτότητας, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας εταιρείας)
 
-Στοιχεία Αγοραστή (όνομα, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας)
 
-Τύπος ποδηλάτου και τιμή πώλησης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
 
3) Φωτογραφία Ποδηλάτου
 
4) Προδιάγραφες ποδηλάτου από το σημείο πώλησης για επιβεβαίωση ότι τηρεί τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές
 
5) Συμπλήρωση και αποστολή του πρωτότυπου Εντύπου Εξουσιοδότησης Πληρωμής στο ΥΜΕΕ πριν την προθεσμία υποβολής των απαραίτητων παραστατικών πληρωμής, σε περίπτωση που ο αιτητής δεν είναι εγγεγραμμένος στο FIMAS ή επιθυμεί να αλλάξει τα στοιχεία του δηλωμένου λογαριασμού. Το εν λόγω έντυπο θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο μέρους της κατάστασης του τραπεζικού λογαριασμού ή βεβαίωση από την Τράπεζα, στην οποία να παρουσιάζεται το όνομα της Τράπεζας, ο κάτοχος/δικαιούχος του λογαριασμού και ο διεθνής αριθμός του λογαριασμού (ΙΒΑΝ-International Bank Account Number), προς επιβεβαίωση των στοιχείων που δηλώθηκαν στην εν λόγω εξουσιοδότηση. Νοείται ότι ο τραπεζικός λογαριασμός θα είναι στο όνομα του δικαιούχου.
 
Τα στοιχεία των Τραπεζικών Λογαριασμών θα πρέπει να υποβάλλονται ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ιδιωτικό courier, στην πιο κάτω διεύθυνση:
 
Διεύθυνση Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης
 
Αχαιών 28, Άγιος Ανδρέας, 1424 Λευκωσία
 
Σημ: Κατά την παραλαβή θα πρέπει να καταγράφεται η ημερομηνία και ώρα παραλαβής των στοιχείων του λογαριασμού και να δίνεται αντίγραφο στον αιτητή (σφραγισμένο απόκομμα).
 
6) Υπεύθυνες Δηλώσεις
 
- Υπεύθυνη δήλωση προμηθευτή και αγοραστή με την οποία θα πιστοποιείται ότι το ποδήλατο πληρεί τις διατάξεις του Άρθρου 5 του Περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμο του 2018 (19(I)/2018).
 
(DOWNLOAD PDF) (link will be provided by Monday 08:00)
 
-Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα πιο πάνω στοιχεία είναι αληθή και εξουσιοδότηση επαλήθευσης τους.
 
-Συγκατάθεση για χρήση των προσωπικών στοιχείων του αιτητή για τους σκοπούς της αίτησης.

Σχετικά

Ατζέντα
March 2024
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Όλη η ατζέντα

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε τις τελευταίες ειδήσεις το email σας!

Eγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε τις τελευταίες ειδήσεις στο email σας!

Close