News , Guide

O Πρωταράς ετοιμάζεται για τον Κατακλυσμό

Ανοικτή Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος

Δημοσιεύτηκε στις 16 Μαΐου 2024

Ο Δήμος Παραλιμνίου στο πλαίσιο διοργάνωσης της εκδήλωσης για την Κυριακή του Κατακλυσμού την Κυριακή 23 Ιουνίου 2024, ζητεί προτάσεις / δηλώσεις ενδιαφέροντος για γνωστό / γνωστή τραγουδιστή / τραγουδίστρια / τραγουδιστές ή/και μουσικό σχήμα για διοργάνωση συναυλίας διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ωρών στη δημοτική πλατεία εκδηλώσεων Fig Tree Bay στον Πρωταρά:

 1. Η συναυλία/παράσταση θα πραγματοποιηθεί στην παρουσία κοινού στη δημοτική πλατεία εκδηλώσεων Fig Tree Bay στον Πρωταρά την Κυριακή 23 Ιουνίου 2024 στις 21:00 σε εξέδρα την οποία θα υποδείξει ο Δήμος Παραλιμνίου.
 2. Ο προσφέρων καλείται να επισυνάψει μαζί με την πρόταση, πρόσφατη ενυπόγραφη εξουσιοδότηση από τον / την ίδιο / ίδια καλλιτέχνη ή από νόμιμο αντιπρόσωπό του / της (π.χ. δισκογραφική εταιρεία).
 3. Η δήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να αναγράφει τη διάρκεια της συναυλίας, καθώς και άτομα τα οποία θα συνοδεύσουν τον/την τραγουδιστή / τραγουδίστρια / μουσικό σχήμα παρουσιάζοντας χορευτικό ή μουσικό πρόγραμμα καθώς και τη διάρκεια εμφάνισης του καθενός ξεχωριστά. Νοείται ότι η συνολική διάρκεια εμφάνισης του κύριου ονόματος (τραγουδιστή / τραγουδίστριας) επί της σκηνής δεν πρέπει να είναι λιγότερη των δύο (2) ωρών.
 4. Στην τιμή πρέπει να περιλαμβάνεται η αμοιβή του / της τραγουδιστή / τραγουδίστριας, διατροφή, φόρος εισοδήματος, μεταφορές, εισιτήρια, διαμονή, καλλιτεχνική επιμέλεια παραγωγής, φόροι πνευματικών δικαιωμάτων και οποιεσδήποτε αμοιβές συνεργατών, συνοδών ή οποιεσδήποτε άλλες αμοιβές και έξοδα που προκύψουν, δηλαδή όλες ανεξαιρέτως οι απαιτήσεις που έχει ο καλλιτέχνης και οι συνοδοί/συνεργάτες του για την άφιξή, διαμονή, διατροφή, μετακινήσεις, παρουσίαση του καλλιτεχνικού προγράμματος και επιστροφή. Ο Δήμος Παραλιμνίου δεν θα διαθέσει οτιδήποτε από τα παραπάνω, πέραν από τον χώρο διεξαγωγής της συναυλίας, την ηχητική κάλυψη και φωτιστική κάλυψη, την εξέδρα (stage), τα καμαρίνια, και την ασφάλεια του/της τραγουδιστή / τραγουδίστριας / μουσικού σχήματος καθ’ όλη τη διάρκεια της συναυλίας. Νοείται πως τόσο ο καλλιτέχνης και οι συνοδοί / συνεργάτες του όσο και οι τεχνικοί ήχου, φωτισμού και εξέδρας καθώς και όσοι εργαστούν για τον σκοπό της εκδήλωσης είναι υποχρεωμένοι να παρουσιάσουν το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της συναυλίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του καλλιτέχνη και των συνοδών/συνεργατών του καθώς και του Δήμου Παραλιμνίου, ενώ είναι υπεύθυνοι για τη μεταφορά, το στήσιμο και τη φύλαξη των αντικειμένων και του εξοπλισμού τους.
 5. Εξυπακούεται ότι με τον όρο «γνωστός/η καλλιτέχνης» σημαίνει τραγουδιστής/τραγουδίστρια διάσημος/διάσημη σε Κύπρο και Ελλάδα -και κατά προτίμηση και στο εξωτερικό- για τη μουσική πορεία μέσω σημαντικών και εγνωσμένων επιτυχιών, γνωστής δισκογραφικής πορείας και σημαντικής παρουσίας σε υπηρεσίες αναπαραγωγής τραγουδιών (Spotify, Apple Music κλπ) καθώς και δημοφιλούς στο κοινό μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και που να διαθέτει στην πλειονότητα ελληνικό μουσικό πρόγραμμα.
 6. Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος θα πρέπει να περιέχουν πλήρη νόμιμα στοιχεία των ενδιαφερομένων (Πλήρες Όνομα Εταιρείας ή Φυσικού Προσώπου, Αρ. Εταιρείας, Αρ. ΦΠΑ, χώρα εγγραφής εταιρείας/φυσικού προσώπου) όπου θα εκδοθεί η επιταγή πληρωμής από τον Δήμο Παραλιμνίου.
 7. Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος πρέπει να περιλαμβάνουν πλήρεις και με λεπτομέρεια και τεχνικούς όρους απαιτήσεις ήχου (rider), φωτισμού ή/και εξέδρας (stage) για τον καλλιτέχνη / την καλλιτέχνιδα / το καλλιτεχνικό σχήμα. Εξυπακούεται ότι η επισύναψη όλων των τεχνικών απαιτήσεων είναι ουσιώδης και ο Δήμος Παραλιμνίου δεν θα δεχθεί οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις μετά τη συμφωνία.
 8. Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος να περιλαμβάνουν γραπτώς οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις έχει ο/η καλλιτέχνης/ιδα / καλλιτεχνικό σχήμα. Νοείται ότι δεν θα γίνουν δεκτές οποιεσδήποτε εκ των υστέρων απαιτήσεις.
 9. Ο/η τραγουδιστής/τρια απαγορεύεται να συμμετέχει σε άλλη εκδήλωση – συναυλία στην Κύπρο από τις 24 Μαΐου 2023 μέχρι και τις 8 Ιουνίου 2023.
 10. Οι προτάσεις πρέπει να παραδοθούν γραπτώς σε κλειστό φάκελο με την αναγραφή “ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΑΡΑ” στο κιβώτιο προσφορών που βρίσκεται στο ισόγειο του Δημοτικού Μεγάρου Παραλιμνίου (Αντώνη Παπαδοπούλου 6, 5282 Παραλίμνι).
 11. Τελευταία ημερομηνία υποβολής προτάσεων η Τετάρτη 22 Μαΐου 2024 και ώρα 13:00 το μεσημέρι.
 12. Ο κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει περισσότερες από μία (1) προτάσεις.
 13. Για την υποβολή της κάθε πρότασης, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμπληρώνουν και εσωκλείουν στον φάκελο της πρότασης το σχετικό έντυπο που βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο με τον τίτλο «Δήλωση Ενδιαφέροντος για καλλιτέχνη / καλλιτεχνικό σχήμα για την Κυριακή του Κατακλυσμού (23 Ιουνίου 2024) στον Πρωταρά» καθώς και όλα τα απαιτούμενα έγγραφα τα οποία αναγράφονται σε αυτό.

https://drive.google.com/.../1RarjhFdpzVSFAzoJCMZT8TWFVIK...

 1. Επισημαίνεται ότι ο επιτυχών προσφέρων, οφείλει, εφόσον του ζητηθεί, να υπογράψει συμφωνία με τον Δήμο Παραλιμνίου, πριν τη διοργάνωση της συναυλίας, και κατά την υπογραφή της θα πρέπει να προσκομίσει προς τον Δήμο Παραλιμνίου τραπεζική επιταγή πιστής εκτέλεσης ύψους χιλίων ευρώ (€1.000), εκδοθείσα από προσωπικό λογαριασμό φυσικού προσώπου προς τον Δήμο Παραλιμνίου η οποία θα επιστραφεί μετά το πέρας της συναυλίας.
 2. Ο Δήμος Παραλιμνίου δεν είναι υποχρεωμένος να δεχτεί την χαμηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη δήλωση ενδιαφέροντος.
 3. Ο Δήμος Παραλιμνίου μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις ή διευκρινιστικές λεπτομέρειες για την πρόταση από τους ενδιαφερόμενους.
 4. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον Λειτουργό Δημοτικής Υπηρεσίας του Δήμου Παραλιμνίου, Μαρίνο Παυλικκά, τηλ. 23819338, 23819132 / m.pavlikkas@paralimni.org.cy

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

Σχετικά

Ατζέντα
June 2024
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Όλη η ατζέντα

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε τις τελευταίες ειδήσεις το email σας!

Eγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε τις τελευταίες ειδήσεις στο email σας!

Close